Điện năng lượng mặt trời biến nước tiểu thành bia

Điện năng lượng mặt trời biến nước tiểu thành bia

Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng trong tương lai sẽ triển khai thiết bị với qui mô lớn hơn tại sân vận động hoặc sân bay để cung cấp thêm nước uống được và phân bón cho những nơi cần thiết như vùng nông thôn và tại các nước đang phát triển.

Nước tiểu được nhóm nghiên cứu tích trữ trong bồn, đun nóng bằng lò năng lượng mặt trời, rồi cho đi qua màng lọc và phân tích thành nước cùng các chất dinh dưỡng như ka-li, ni-tơ và phốt-pho.

Đại diện nhóm, nhà khoa học Sebastiaan Derese khẳng định: “Chúng tôi có thể lấy lại nước uống và phân bón từ nước tiểu chỉ bằng một quá trình lọc đơn giản với năng lượng mặt trời”.

Với khẩu hiệu #peeforscience, nhóm đã triển khai thiết bị này tại một lễ hội sân khấu và âm nhạc kéo dài 10 ngày ở TP Ghent mới đây, thu được hơn 1.000 lít nước tiểu của người tham dự. Sau khi chế biến, số lượng nước thu được sẽ được dùng để nấu thành bia. Ông Derese nói: “Chúng tôi gọi quá trình đó là biến nước thải thành bia”

Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng trong tương lai sẽ triển khai thiết bị với qui mô lớn hơn tại sân vận động hoặc sân bay để cung cấp thêm nước uống được và phân bón cho những nơi cần thiết như vùng nông thôn và tại các nước đang phát triển.