Từ khóa: bằng sáng chế

Màn hình sử dụng năng lượng mặt trời đến từ Apple

Màn hình sử dụng năng lượng mặt trời đến từ Apple

Công nghệ này sẽ mở ra rất nhiều hứa hẹn nhưng người dùng cũng khó mong đợi việc từ bỏ hẳn một bộ sạc đi kèm các thiết bị. Vì