Từ khóa: cung cấp năng lượng sạch

Biến sa mạc Sahara sẽ trở thành nơi trồng rau xanh và cung cấp năng lượng sạch

Biến sa mạc Sahara sẽ trở thành nơi trồng rau xanh và cung cấp năng lượng sạch

Dự án sẽ khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên như ánh nắng mặt trời và nước biển để tạo ra thực phẩm sạch, nước uống và năng lượng