Từ khóa: DỰ ÁN NHÀ

Giải pháp nhà ở thông minh và năng lượng sạch cho miền Trung

Giải pháp nhà ở thông minh và năng lượng sạch cho miền Trung

Đây là dự án nhà phố thương mại đầu tiên tại miền Trung áp dụng giải pháp nhà ở thông minh và năng lượng sạch nhằm tạo ra một môi