Từ khóa: giải pháp xanh

Cách tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà

Cách tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng, năng lượng tiêu thụ của ngành này chiếm tỷ lệ khoảng 40% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Dự báo ngành xây