Từ khóa: MÁY BƠM NƯỚC

Mô hình sử dụng điện năng lượng mặt trời

Mô hình sử dụng điện năng lượng mặt trời

Mô hình sử dụng năng lượng mặt trời ở xã Quảng Sơn đã mang lại hiệu quả kinh tế cho những cánh đồng mía không thể kéo điện vào. Gia