Từ khóa: Ô thông minh

Chiếc ô thông minh bằng năng lượng mặt trời

Chiếc ô thông minh bằng năng lượng mặt trời

Theo chị Manal Dandis: “Hệ thống GPS còn đi kèm với một ứng dụng di động, từ đó, mọi người có thể nhận biết vị trí nhau và giúp họ