Từ khóa: pin công nghiệp

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono công suất 90W

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono công suất 90W

Tấm pin năng lượng mặt trời Mono công suất 90W/h nắng Bảo hành 10 năm, tuổi thọ hơn 50 năm. Bảo đảm sau 25 năm hiệu suất không giảm dưới