Từ khóa: pin mặt trời giá rẻ

Pin năng lượng mặt trời Poly 22Wp

Pin năng lượng mặt trời Poly 22Wp

Pin năng lượng mặt trời 22Wp dòng Poly – Công suất pin năng lượng: 22 Wp – Ðiện áp danh định (Vmp): 17.50V – Dòng danh định(Imp) : 1.14A – Ðiện