Từ khóa: pin tidisun poly cao cấp

Pin năng lượng mặt trời tidisun poly 55W

Pin năng lượng mặt trời tidisun poly 55W

Để sử dụng các thiết bị trong gia đình, nếu sử dụng thiết bị 12VDC ta có thể cắm trực tiếp các thiết bị vào bình acquy, còn trong trường