Từ khóa: quốc gia trung mỹ

Quốc gia nhỏ bé sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong 76 ngày liên tục

Quốc gia nhỏ bé sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong 76 ngày liên tục

Đây là một thành tích tuyệt vời, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai trở