Từ khóa: tag heuer

Điện thoại đầu tiên không lo hết pin

Điện thoại đầu tiên không lo hết pin

Đơn giản bởi chúng có thể tự sạc bằng nguồn ánh sáng tự nhiên (mặt trời) hay nhân tạo (đèn),… giúp chúng có thể luôn hoạt động ở chế độ