Từ khóa: tạp chí Nature Nanotechnology

Làm sạch nước bằng thiết bị năng lượng mặt trời

Làm sạch nước bằng thiết bị năng lượng mặt trời

Nhưng vì các tia UV chỉ chiếm 4% của tổng số năng lượng mặt trời, các phương pháp UV mất khoảng từ 48 giờ, do đó hạn chế số lượng