Từ khóa: tảy sạch nước

Làm sạch nước bằng thiết bị năng lượng mặt trời

Làm sạch nước bằng thiết bị năng lượng mặt trời

Nhưng vì các tia UV chỉ chiếm 4% của tổng số năng lượng mặt trời, các phương pháp UV mất khoảng từ 48 giờ, do đó hạn chế số lượng